Igrzyska Dzieci

Komunikat końcowy półfinału wojewódzkiego 2022 w szachach IDZ

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Komunikat końcowy półfinału wojewódzkiego 2022 w szachach IMSZ